Parkingbeleid voor nieuwe gebouwen in Vlaanderen: schaf de verplichte bouw van parkings af!

Betaalbare woningen ontwerpen en bouwen is geen evidentie als we de woonkwaliteit op een hoog niveau willen houden. We denken daarom systematisch na over alle aspecten bij het uitwerken van onze nieuwbouwbouwprojecten. Ook over de parkeerplaatsen. Het parkingbeleid van de Vlaamse overheid verplicht ons vandaag om minimum 1 tot 1,5 parking per appartement te voorzien, afhankelijk van de locatie.

Onze mening? Schaf die regel af.

Dit ‘toegeeflijke’ beleid motiveert het autoverkeer, in plaats van het te ontraden. Laat ons een goed voorbeeld nemen aan Londen. Reeds in 2004 werd de verplichte 1,1 verhouding afgeschaft. Vraag en aanbod ontmoetten elkaar en vandaag is de parameter 0,6. Dat betekent ook 0,5 auto per appartement minder in de stad! Een parkeerplaats voorzien in een bouwproject kost de bouwontwikkelaar bovendien meer dan het opbrengt. Die meerkost wordt uiteindelijk toch doorgerekend aan … de koper. Een nodeloze prijsverhoging of een gemiste kans om dit budget te investeren in woonkwaliteit

Live Smart wil liever investeren in parkeerruimte voor gedeelde auto’s zoals Cambio of Bolide. Deze sharing initiatieven zorgen er mee voor dat we op een duurzamere manier omgaan met het bezitten van een eigen wagen en dat we in de toekomst minder parkeerplaatsen zullen nodig hebben.

 

RespectDecency is the new punk

Architecture: Don’t be eye candy, be soul food

DuurzaamheidThere is no planet B

Lees alle artikels