ONTWERPEN in NAUW OVERLEG

Projectontwikkeling is inherent verbonden met architectuur en stedenbouw. Je kan geen gebouw oprichten zonder een impact te hebben op de omgeving.
Voor ons is het vanzelfsprekend dat we dit zo kwalitatief mogelijk doen. Wij zetten een overleg met de dienst Stedenbouw steevast aan het vertrekpunt van het ontwerp proces.

STEDENBOUW KOMT VOOR ARCHITECTUUR

In projectontwikkeling komt architectuur pas na stedenbouw. Een gebouw moet eerst stedenbouwkundig juist worden ingeplant. We bevinden ons hier op het terrein van de overheid, die deze regels opstelt en implementeert.

Live Smart doet steeds beroep op een stedenbouwkundig bureau om haar projecten te toetsen aan een correcte stedenbouwkundige invulling.

ARCHITECTUUR IS SUBJECTIEF

Net omdat architectuur subjectief is en we zelf geen academische vorming hebben in architectuur, vinden we het belangrijk dat we hierin begeleid worden door experten.We gaan niet per definitie voor grote namen, maar zoeken eerder (jonge) ontwerpers die architectuur ter harte nemen en het commercieel belang niet op de eerste plaats zetten.

ARCHITECTUUR IS MEER DAN DE GEVEL

Verder zijn wij bij Live Smart van mening dat de functie de essentie van een gebouw is. De architectuur van een Live Smart project start steeds vanuit de functie en niet vanuit het gevelontwerp. De gevel moet uiteindelijk een vertaling worden van de functie van het gebouw in relatie tot de omgeving. We kiezen daarom resoluut voor architecten die zich in deze visie kunnen vinden en waar de inhoud op de eerste plaats komt.

Lees alle artikels