HET IS NIET AL GOUD WAT BLINKT…

Projectontwikkeling is inherent verbonden met architectuur en stedenbouw. Je kan geen gebouw oprichten zonder een impact te hebben op de omgeving.
Voor ons is het vanzelfsprekend dat we dit zo kwalitatief mogelijk doen. Wij zetten een overleg met de dienst Stedenbouw aan het vertrekpunt van het ontwerp proces.

STEDENBOUW KOMT VOOR ARCHITECTUUR

In projectontwikkeling komt architectuur dus pas na stedenbouw. Een gebouw moet eerst stedenbouwkundig juist worden ingeplant. We bevinden ons hier op het terrein van de overheid, die deze regels opstelt en implementeert. Interpretatie of een afwijking is soms mogelijk: dit kan vanuit een kwaliteitsvisie gebeuren maar evenzeer vanuit een opportunistische visie. En die twee komen niet altijd overeen.

Live Smart doet steeds beroep op een stedenbouwkundig bureau om haar projecten te toetsen aan een correcte stedenbouwkundige invulling. Soms betekent dit ook dat we meer willen bijdragen dan dat we op het eerste zicht zouden mogen volgens de geldende regels. Dat we meer willen verdichten, conform de visie van de Vlaamse Bouwmeester, Leo Van Broeck. Soms ook niet. We willen bouwen volgens wat stedenbouwkundig correct is.

ARCHITECTUUR IS SUBJECTIEF

Net omdat architectuur subjectief is en we zelf geen academische vorming of ervaring hebben in architectuur, vinden we het belangrijk dat we hierin begeleid worden door experten.We gaan niet per definitie voor grote namen, maar zoeken eerder (jonge) ontwerpers die architectuur ter harte nemen en het commercieel belang niet op de eerste plaats zetten. We doen voor al onze projecten ook beroep op een externe kwaliteitsbewaking door een onafhankelijk bureau. We bespreken met hen de keuzes van onze architecten en zij helpen ons in het ontwerptraject met de architect.

ARCHITECTUUR IS MEER DAN DE GEVEL

Verder zijn wij bij Live Smart van mening dat de functie de essentie van een gebouw is. De architectuur van een Live Smart project start steeds vanuit de functie en niet vanuit het gevelontwerp. De gevel moet uiteindelijk een vertaling worden van de functie van het gebouw in relatie tot de omgeving. We kiezen daarom resoluut voor architecten die zich in deze visie kunnen vinden en waar de inhoud op de eerste plaats komt.

Lees alle artikels