THERE IS NO PLANET B

De huidige en toekomstige normen verplichten ons om duurzaam te bouwen. There is no planet B, we kunnen beter vandaag handelen dan uit te stellen naar morgen. We kiezen er bewust voor om verder te reiken dan de huidige norm. Zo installeren we waar het kan warmtepompen, vloerverwarming en zonnepanelen. Dit zorgt ervoor dat de toekomstige kopers een lagere energiefactuur hebben en we bouwen hierdoor milieuvriendelijker.

IT’S A PEOPLE’S BUSINESS

Als bedrijf willen we ook duurzaam omgaan met onze medewerkers, met onze aandeelhouders en met onze klanten. Werknemers kunnen zich optimaal ontplooien als ze gelukkig zijn op hun werk, als ze een evenwicht vinden tussen werk en privé. Dat lukt prima door plaats- en tijdsonafhankelijk te kunnen of mogen werken. Onze werknemers kunnen dagelijks op het kantoor terecht, maar dat is geen verplichting.

Bovendien werken we niet alleen met vaste medewerkers, maar ook met freelancers die op langetermijnbasis betrokken zijn bij Live Smart. Deze mensen doen vaak waardevolle ervaringen en ideeën op bij andere opdrachtgevers en brengen deze expertise mee. Dit leidt tot een soort van opensourcefreelancing, dat kenmerkend is voor onze veranderende economie. Freelance en lange termijn lijkt misschien contradictorisch, maar wij zien er een grote meerwaarde in. Een samenwerking op lange termijn met deze freelance krachten vraagt om een stimulerende werkomgeving, hetgeen onze onderneming alert houdt. Ook met onze aandeelhouders willen we duurzaam samenwerken. Wij willen hen vergoeden voor de risico’s die ze nemen. Geld mag geld opbrengen vindt Live Smart, zolang het gezonde evenwicht dat we zelf gedefinieerd hebben gewaarborgd blijft.

En last but not least, investeren we ook in duurzame relaties met onze klanten. Die hebben volgens onze visie recht op een kwalitatieve, innovatieve, mooie en zo betaalbaar mogelijke woning. We willen eerlijk verkopen aan hun en samen vieren dat we een goede zaak hebben gedaan, èn ervoor zorgen dat, mocht er iets mislopen, zij het gevoel hebben dat ze steeds bij Live Smart terecht kunnen.

Lees alle artikels