DECENCY IS THE NEW PUNK

Dit citaat komt van Tom Hannes. Ik hoorde het voor het eerst in een show van Michaël Van Peel. Hij wil hiermee de wantoestanden in de banksector aankaarten. Met deze slogan stelt Tom Hannes dat gewoon doen, correct en eerlijk zijn, niet alleen handelen uit zelfbelang,… m.a.w. ‘decent’ zijn dermate uit de mode is geraakt dat het bijna punk kan genoemd worden. Ik vond dat idee schitterend, maar tegelijkertijd ook schrijnend. Ik mocht Tom Hannes persoonlijk ontmoeten en wil hem hierbij bedanken voor zijn slogan. ” – Robert Boutefeu

Live Smart heeft ‘decency’ als één van zijn doelen voorop gesteld en vanuit deze optiek trachten wij een antwoord geven op de vele uitdagingen in de hedendaagse vastgoedontwikkeling.

LEITOV WINSTMAXIMALISATIE

Net als elke gezonde onderneming willen en moeten we winst maken. We willen vergoed worden voor de risico’s die we nemen. Dat wensen we ook voor onze aandeelhouders. Echter beperken we ons tot een vastgelegde winstmarge dat voldoende is om ons bedrijf en haar belanghebbenden duurzaam te vergoeden.

Wij hebben dit vooraf bepaald voor elk project. Dat is voldoende en we willen intrinsiek niet meer verdienen.

Als we meer winst maken op een project, dan herinvesteren we dit in de maatschappij. In sectoren die intrinsiek niet winstgevend zijn zoals cultuur en onderwijs, voorkeur gevend aan projecten met en voor de jongere generaties. Alleen zo kunnen we echt in de brede zin van het woord bijdragen aan de maatschappij en ons deel van de globale verantwoordelijkheid voor het welzijn van allen opnemen.

Vanwaar deze insteek ? Ons huidig economisch model veronderstelt een voortdurende groei van de productie en consumptie van goederen en diensten, die bovendien gestimuleerd wordt door de bevolkingsgroei, met het maximaliseren van de winst als een van de belangrijkste uitgangspunten.

Maar welke zijn de grenzen en limieten van dit dominante model? Welke impact heeft deze voortdurende groei op ons milieu en de samenleving? Dit neo-liberale model heeft inderdaad bijzondere merites en heeft honderden miljoenen mensen uit de armoede geholpen.

Maar gaandeweg geeft dit model haar schaduwzijde bloot. Het geeft aanleiding tot te veel ongelijkheid. Wij richten ons liever op het zien van nieuwe kansen en opportuniteiten die een herziening van het huidige economisch model met zich meebrengt. Wij streven naar innovatie en een transitie naar een meer menselijke economie, waar winstbejag voor ons op de laatste plaats komt.

Live Smart wil zich engageren om het wonen van de toekomst mee vorm te geven.

Lees alle artikels